Vi er samarbejdsklub
med AaB
Få et OK Benzinkort og tank penge til HGI.
Læs mere her...
Støt HGI Foreningsel ved Energi Nord.
Læs mere her...
Drift og udlejning:
 
Borgerhuset drives af en bestyrelse på 5 med 1 repræsentant fra Hou Skole, Menighedsrådet, HGI, Centerrådet og en person udpeget af byen.
 
Yderligere info på: http://www.hgiinfo.dk/HBA-Borgerhuset
 
Som privatperson kan man ikke leje lokaler i  Hou Borgerhus, men
 
privatpersoner kan leje forsamlingshuset med køkken og service til 60-70 personer.
 
Leje af hal og lokaler :
 
Menighedsrådet, HGI og centerrådet kan booke egne lokaler og efter aftale også de øvrige lokaler
 
Skolen og HGI disponerer over hallen i de tidsrum de har aktiviteter.
 
Udenfor for de bookede haltider (Skolen, HGI m.fl.) kan hallen benyttes af alle.
 
Grundejerforeninger m.fl. kan leje lokaler til generalforsamlinger m.v.
 
Booking i øvrigt varetages af Gitte Larsen
mobil 4036 2325 eller mail: hgi9370@gmail.com
 
Forsamlingshus: Booking hos Gitte Larsen (se ovenfor)
Udlevering af nøgler, rundvisning, aflevering og rengøringskontrol varetages af
Laila Kristensen 2426 0432.
 
Pris (inkl. moms) for leje af lokaler i HBA:
 
Forsamlingshus:  1500 kr.
 
Øvrige lokaler: 15 kr. pr. pers. Hvis køkken skal benyttes er prisen 25 kr. pr. person
 
Sportsklubber indenfor Aalborg Kommune kan lejer hallen til en af kommunen fastsat pris
 
Normale åbningstider:
 
Åbningstider for gamle klubhus:        hverdage 05.30 – 22.00
Åbningstider for hal:                        hverdage 08.00 – 22.00
Åbningstider weekend:                                   08.00 – 20.00
 
 
Alle brugere har pligt til at efterlade lokalerne i samme
eller lidt bedre stand end da man kom.
 

 

Sponsorer


Fælles kalender
Besøg vores side
Hou Gymnastik og Idrætsforening | Skippervej 40 | 9370 Hals | Mail: hgi9370@gmail.com