Vi er samarbejdsklub
med AaB
Få et OK Benzinkort og tank penge til HGI.
Læs mere her...
Støt HGI Foreningsel ved Energi Nord.
Læs mere her...
Leje af Forsamlingshuset

I Hou Borgerhus er der et lokale med tilhørende køkken, der udlejes til private.

Prisen for leje af lokale inkl. køkken med service til 60-70 personer er 1.500 kr.

De brugte lokaler skal afleveres i rengjort stand senest kl. 11.00 den efterfølgende dag.

Hallen kan benyttes i dens åbningstider, på lige fod med andre, hvis der ikke er planlagte aktiviteter.

Aftale omkring leje, besigtigelse, udlevering af nøgler, aflevering mv. foretages ved henvendelse til:

Gitte Larsen - mobil: 40362325 - mail: hgi9370@gmail.com

Sponsorer


Fælles kalender
Besøg vores side
Hou Gymnastik og Idrætsforening | Skippervej 40 | 9370 Hals | Mail: hgi9370@gmail.com