Vi er samarbejdsklub
med AaB
Få et OK Benzinkort og tank penge til HGI.
Læs mere her...
Støt HGI Foreningsel ved Energi Nord.
Læs mere her...
FREDAG DEN 18. MAJ 2018 KL. 20.00
DØRENE ÅBNES KL. 19.30
  REGLER:
Aldersgruppe:
10-17 år (børn under 10 år skal være ifølge med en voksen):
VIGTIGT:
Ved betaling accepterer jeg at overholde nedenstående regelsæt
REGELSÆT:
For at gennemføre et LAN party med masse af det sjove skal visse regler overholdes så at alle har fornøjelse ud af det.
§1 Lovgivning
Som deltager af partyet, skal man overholde dansk lovgivning. Dette gælder uanset hvad der måtte være angivet i andre punkter af regelsættet.
§2 CD og andre medier
Vi opfordrer til kun at medbringe de mest nødvendige CD'ere så som spil, styresystem og drivere.
Da vi ikke har nogen mulighed for at vurdere om en brændt CD-ROM er lovlig backup af en originalt medie, eller en ulovlig kopi, beder vi folk om ikke at medbringe store mængder af CD'er, da det fremmer en eventuel konklusion om at der er tale om ulovlige kopier. Vi forbeholder os ret til at bortvise deltagere så vidt det vurderes at vedkomne besidder store mængder af piratkopieret materiale.
§3 Pornografiaske materialer
Udveksling og besiddelse af pornografiske materialer vil medføre bortvisning.
§4 Alkohol
Indtagelse af alkohol og andre rusmidler må ikke finde sted. Færdes man synligt påvirket eller er man til gene for de andre deltagere, vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.
§5 Chat
Chat er fint, men uanset alder skal man have hovedet med. Fortæl aldrig navn, adresse, telefonnummer eller andre personlige oplysninger til nogen på nettet. Mød heller ikke en ven fra chatten - uden at underrette de voksne.
§5 Rygning
Rygning er ikke tilladt i hallen.
§6 Opførsel og adfærd
Opfører man sig udenfor rammerne af normal god opførsel eller til gene for andre vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.

§7 Ansvar for skader, følgeskader og tyveri
Arrangøren fralægger sig alt ansvar for følgeskader og tyveri på alt udstyr, forårsaget i forbindelse med arrangementet. Sørg for at passe på dit udstyr under arrangementet. Lad ikke mobiler m.m. liggende fremme når du forlader din plads.
§8 Ophavsretsloven
§8.1 : Som deltager til partyet skal man overholde dansk lovgivning. Særligt vedrørende ophavsrets-lovgivningen skal følgende bemærkes:
Det er forbudt at have ulovlige kopier af musik, spil, film eller andet ophavsretligt beskyttet materiale på pc eller andre medier, som medbringes. Alt materiale er beskyttet af ophavsretsloven, medmindre andet fremgår med sikkerhed. I øvrigt henvises der til
http://www.forbrugerraadet.dk/raad/forbruger/alle/cdbrand
§8.2 : Det er forbudt at lade andre deltagere uploade ulovlige kopier af musik, spil, film eller andet ophavsretligt materiale til ens harddisk, Messenger, FTP Server eller lignende.
§8.3 : Det er forbudt at downloade ulovlige kopier af musik, spil, film eller andet ophavsretligt materiale til ens harddisk, Messenger, FTP Server eller lignende.
§8.4 : Det er forbudt at foretage uploading eller downloading fra internettet af ulovlige kopier af musik, spil, film eller andet ophavsretligt materiale til ens harddisk, Messenger, FTP Server eller lignende.
§8.5 :Arrangør forbeholder sig retten til at foretage stikprøve kontrol af, at forbuddet mod ulovlig kopiering og/eller distribution af ulovligt og ophavsret beskyttet materiale overholdes.
§8.6 : Vi forbeholder sig retten til løbende at overvåge trafikken på det interne netværk og via Internetforbindelse med henblik på kontrol af at ulovlig kopiering og/eller distribution af beskyttet materiale ikke finder sted.
Såfremt Vi skønner, at en deltager overtræder forbuddet mod ulovlig kopiering og/eller distribution af beskyttet materiale eller i øvrigt overtræder dansk lov, forbeholder arrangøren sig retten til at bortvise deltageren fra arrangementet.
§8.7 : Efter gældende dansk lov må oplysninger om deltagere ikke videregives, medmindre der er tale om information på forespørgsel som følge af en politianmeldelse.
§8.8 : Såfremt Vi måtte lide tab, som følge af handlinger eller undladelser begået af deltageren, vil dette krav blive rettet direkte mod deltageren.
§8.9 : Vi forbeholder sig retten til at give repræsentanter for rettighedshaverne adgang til arrangementet og herunder at lade disse repræsentanter foretage de ovenfor under pkt. 5 nævnte kontroller.

§9 Bortvisning
Såfremt arrangørerne konstaterer, at en deltager overtræder reglerne eller forbuddet mod ulovlig kopiering eller distribution af musik, film eller andet beskyttet materiale, vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet. Deltagere som bortvises har IKKE krav på tilbagebetaling af deltagergebyr eller anden form for kompensation!
§10 Lyd enheder
Der er ikke noget direkte forbud mod at tage højtalere og evt. subwoofer til partiet dog opfordrer vi at medbringe og benytte høretelefoner.
 
 

Sponsorer


Fælles kalender
Besøg vores side
Hou Gymnastik og Idrætsforening | Skippervej 40 | 9370 Hals | Mail: hgi9370@gmail.com